אלוף הטיסנים החופשיים לשנת 2007

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

197.46 97.46 0.00 100.00 חדרה גלעד מרק 1

188.80 99.12 0.00 89.68 ראשון לציון יהונתן שגב 2

184.39 84.39 0.00 100.00 ראשון לציון עופר בן נון 3

183.33 83.33 0.00 100.00 נהריה אברהם ברוך 4

181.40 81.40 0.00 100.00 תל אביב איתי שיכמן 5

180.69 0.00 83.16 97.53 בת ים קובי יצחקוב 6

177.53 0.00 100.00 77.53 בת ים שלמה נג'רי 7

174.72 79.56 0.00 95.16 תל אביב אוהד ויספלנר 8

174.03 79.30 0.00 94.73 רמת השרון שמוליק קופליק 9

172.00 94.47 0.00 77.53 נהריה גיל חגי 10

הטבלה נערכה ב - 27/08/2007

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל ד-2 24/08/2007 1

אליפות ישראל מ-2 25/08/2007 2

אליפות ישראל ג-2 25/08/2007 3