תחרות ארצית F5J 17/11/2007

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 9646 רעננה בעז ברנע, יוסף ברק, ישראל אופק 1

הטבלה נערכה ב - 09/12/2007