תחרות ארצית F5J 17/11/2007

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 3987 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.8571 3752 רעננה בעז ברנע 2

0.7143 3559 חדרה חובב מוסרי 3

0.5714 3111 בת ים איתן רוטברט 4

3062 רעננה יוסף ברק 5

2832 רעננה ישראל אופק 6

2664 מרכז אריה הלפרין 7

2631 אורח אבי הימאן 8

2583 רעננה גור שפירא 9

הטבלה נערכה ב - 09/12/2007