דוח מצטבר וסופי- טיסנאי השנה במחלקת דאוני רדיו שהייה F3J

לשנת 2007

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

299.55 100.00 97.45 100.00 99.55 רמת השרון אורי דה סואן 1

299.52 99.90 96.40 99.95 99.67 ארסוף אלדד מנהיים 2

299.27 86.59 99.38 99.90 100.00 גבעת אלה רועי דור 3

297.40 0.00 100.00 99.82 97.57 באר שבע אריאל מאיר 4

294.00 84.71 96.57 98.05 99.37 ירושלים גלעד ועקנין 5

293.97 96.52 98.60 98.85 92.17 באר שבע אלעד מזור 6

293.57 0.00 93.97 99.72 99.87 גבעת אלה ספי שחרור 7

283.32 72.98 97.95 91.17 94.20 ירושלים יאיר לנגה 8

215.76 0.00 46.02 72.34 97.40 באר שבע יאיר יעקובי 9

174.93 79.03 95.90 0.00 0.00 הרצליה יונתן כהנקה 10

169.51 76.78 92.73 0.00 0.00 ירושלים בועז מוהר 11

138.32 0.00 48.58 89.74 0.00 ארסוף דורון רסקין 12

130.92 0.00 0.00 68.98 61.94 ירושלים עודד רימון 13

99.25 0.00 0.00 0.00 99.25 ארסוף אורן סטליק 14

77.97 0.00 0.00 0.00 77.97 חדרה גלעד מרק 15

76.70 0.00 76.70 0.00 0.00 רמת השרון אריאל מאירסון 16

65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 באר שבע עומרי רם 17

62.15 62.15 0.00 0.00 0.00 באר שבע אלי שפירא 18

הטבלה נערכה ב - 09/12/2007

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F3J 28/04/2007 1

דאוני שהייה F3J מבחן 4 ל-2008 02/06/2007 2

תחרות ארצית בדאוני שהייה F3J 14/07/2007 3

דאוני שהייה F3J מבחן 1 ל-2009 03/11/2007 4