תחרות גמר F3J 07/12/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג כללי

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 4993 רמת השרון אורי דה סואן 1

99.86 4986 באר שבע אריאל מאיר 2

99.78 4982 ארסוף אלדד מנהיים 3

98.30 4908 גבעת אלה רועי דור 4

90.73 4530 אורח ספי שחרור 5

90.59 4523 ירושלים יאיר לנגה 6

81.93 4091 באר שבע אלעד מזור 7

הטבלה נערכה ב - 09/12/2007