תחרות ארצית F3J 28/04/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11483 באר שבע אריאל מאיר, יאיר יעקובי, אלעד מזור 1

10218 ירושלים גלעד ועקנין, יאיר לנגה, עודד רימון 2

הטבלה נערכה ב - 30/04/2007