תחרות ארצית F3J 28/04/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3767 ירושלים יאיר לנגה 1

97.85 3686 באר שבע אלעד מזור 2

65.76 2477 ירושלים עודד רימון 3

הטבלה נערכה ב - 30/04/2007