תחרות ארצית F3J 28/04/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 3999 גבעת אלה רועי דור 1

0.9091 99.87 3994 גבעת אלה ספי שחרור 2

0.8182 99.67 3986 ארסוף אלדד מנהיים 3

0.7273 99.55 3981 רמת השרון אורי דה סואן 4

0.6364 99.37 3974 ירושלים גלעד ועקנין 5

0.5455 99.25 3969 ארסוף אורן סטליק 6

97.57 3902 באר שבע אריאל מאיר 7

97.40 3895 באר שבע יאיר יעקובי 8

95.50 3819 אורח ברוך לרר 9

94.20 3767 ירושלים יאיר לנגה 10

92.17 3686 באר שבע אלעד מזור 11

77.97 3118 חדרה גלעד מרק 12

61.94 2477 ירושלים עודד רימון 13

הטבלה נערכה ב - 30/04/2007