תחרות ארצית בדאוני שהייה F3J 14/07/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11490 ירושלים יאיר לנגה, גלעד ועקנין, בועז מוהר 1

9785 באר שבע אריאל מאיר, אלעד מזור, יאיר יעקובי 2

הטבלה נערכה ב - 15/07/2007