תחרות ארצית בדאוני שהייה F3J 14/07/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 4000 באר שבע אריאל מאיר 1

0.9091 99.38 3975 גבעת אלה רועי דור 2

0.8182 98.60 3944 באר שבע אלעד מזור 3

0.7273 97.95 3918 ירושלים יאיר לנגה 4

0.6364 97.45 3898 רמת השרון אורי דה סואן 5

0.5455 96.57 3863 ירושלים גלעד ועקנין 6

96.40 3856 ארסוף אלדד מנהיים 7

93.97 3759 גבעת אלה ספי שחרור 8

92.72 3709 ירושלים בועז מוהר 9

76.70 3068 רמת השרון אריאל מאירסון 10

48.58 1943 ארסוף דורון רסקין 11

46.03 1841 באר שבע יאיר יעקובי 12

הטבלה נערכה ב - 15/07/2007