תחרות ארצית בדאוני שהייה F3J 14/07/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3944 באר שבע אלעד מזור 1

99.34 3918 ירושלים יאיר לנגה 2

הטבלה נערכה ב - 15/07/2007