דאוני שהייה F3J מבחן 1 ל-2009 03/11/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 9372 ירושלים גלעד ועקנין, בועז מוהר, יאיר לנגה 1

8940 באר שבע אלעד מזור, עומרי רם, אלי שפירא 2

הטבלה נערכה ב - 09/12/2007