דאוני שהייה F3J מבחן 1 ל-2009 03/11/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3858 באר שבע אלעד מזור 1

75.61 2917 ירושלים יאיר לנגה 2

הטבלה נערכה ב - 09/12/2007