דאוני שהייה F3J מבחן 4 ל-2008 02/06/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10835 באר שבע אריאל מאיר, אלעד מזור, יאיר יעקובי 1

10323 ירושלים גלעד ועקנין, יאיר לנגה, עודד רימון 2

הטבלה נערכה ב - 04/06/2007