דאוני שהייה F3J מבחן 4 ל-2008 02/06/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3952 באר שבע אלעד מזור 1

92.23 3645 ירושלים יאיר לנגה 2

69.79 2758 ירושלים עודד רימון 3

הטבלה נערכה ב - 04/06/2007