דאוני שהייה F3J מבחן 4 ל-2008 02/06/2007

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 3998 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.9000 99.95 3996 ארסוף אלדד מנהיים 2

0.8000 99.90 3994 גבעת אלה רועי דור 3

0.7000 99.82 3991 באר שבע אריאל מאיר 4

0.6000 99.72 3987 גבעת אלה ספי שחרור 5

98.85 3952 באר שבע אלעד מזור 6

98.05 3920 ירושלים גלעד ועקנין 7

91.17 3645 ירושלים יאיר לנגה 8

89.74 3588 ארסוף דורון רסקין 9

72.34 2892 באר שבע יאיר יעקובי 10

68.98 2758 ירושלים עודד רימון 11

הטבלה נערכה ב - 04/06/2007