תחרות שבועות ג-1 22/05/2007

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 360+ 116 ירושלים עמרי סירקיס 1

0.7500 360+ 69 ראשון לציון יהונתן שגב 2

360+ 54 הרצליה אבנר סטודניק 3

360+ 32 נהריה אברהם ברוך 4

310 חדרה אור שבת 5

הטבלה נערכה ב - 27/05/2007