אליפות ישראל בטיסני פנים פ-2 22/12/2007

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 1561 כפר סבא ראובן שנקר 1

96.16 1501 אורח רן מירון 2

הטבלה נערכה ב - 23/12/2007