תחרות טיסני פנים פ-2 10/02/2007

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 1684 אורח רן מירון 1

1.0000 83.02 1398 כפר סבא ראובן שנקר 2

הטבלה נערכה ב - 18/02/2007