תחרות טיסני פנים פ1 10/02/2007

טיסני פנים פ-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 965 הרצליה אבי רומי, רועי מירון, תומר אובליגנהרץ 1

625 הרצליה אופיר מאן, דולב אגמים, אבנר סטודניק 2

274 חדרה סער איסקוב, גיל סטולרמן, אלעד ליפשין 3

הטבלה נערכה ב - 18/02/2007