תחרות סוכות מ-2 28/09/2007

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2485 בת ים שלמה נג'רי, מיקי משיח, קובי יצחקוב 1

הטבלה נערכה ב - 01/10/2007