תחרות שבועות מ-2 23/05/2007

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2306 בת ים שלמה נג'רי, קובי יצחקוב, מיקי משיח 1

הטבלה נערכה ב - 24/05/2007