תחרות שבועות מ-2 23/05/2007

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 851 בת ים שלמה נג'רי 1

98.94 842 בת ים קובי יצחקוב 2

72.03 613 בת ים מיקי משיח 3

הטבלה נערכה ב - 24/05/2007