תחרות ארצית תחילת חופש מ-2 13/07/2007

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1665 בת ים קובי יצחקוב, שלמה נג'רי, מיקי משיח 1

הטבלה נערכה ב - 15/07/2007