תחרות סוכות ג-2 28/09/2007

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2825 ראשון לציון גיל מיצמכר, גיורא הרצברג, יהונתן שגב 1

2743 נהריה אברהם ברוך, טוביה פייביש, גיל חגי 2

2726 תל אביב עמית קופפרשמיד, שאולי רג'ואן, אוהד ויספלנר 3

הטבלה נערכה ב - 01/10/2007