תחרות ארצית תחילת חופש ג-2 13/07/2007

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2861 ראשון לציון גיורא הרצברג, עודד פישלר, גיל מיצמכר 1

2684 חדרה גלעד מרק, אור שבת, ירון קרפל 2

2612 תל אביב איתי שיכמן, שאולי רג'ואן, אוהד ויספלנר 3

הטבלה נערכה ב - 15/07/2007