תחרות ארצית תחילת חופש ג-2 13/07/2007

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 794 רעננה עמית קופפרשמיד 1

הטבלה נערכה ב - 15/07/2007