פסח ג-2 07/04/2007

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 688 חדרה גלעד מרק 1

0.9231 92.59 637 תל אביב איתי שיכמן 2

0.8462 88.81 611 תל אביב אוהד ויספלנר 3

0.7692 86.63 596 חדרה אור שבת 4

0.6923 84.45 581 רמת השרון שמוליק קופליק 5

0.6154 82.99 571 ראשון לציון גיורא הרצברג 6

0.5385 75.44 519 רעננה עמית קופפרשמיד 7

72.53 499 ראשון לציון הדר גולן 8

66.86 460 נהריה טוביה פייביש 9

62.21 428 חדרה ירון קרפל 10

58.72 404 בת ים אבי אליקים 11

31.10 214 נהריה אברהם ברוך 12

20.06 138 ראשון לציון גיל מיצמכר 13

11.05 76 הרצליה נפתלי בן חיים 14

הטבלה נערכה ב - 13/05/2007