תחרות ארצית דאוני צוקים 26/05/2007

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 5125 רמת גן ישראל אופק, גור שפירא, אבי הימאן 1

הטבלה נערכה ב - 07/06/2007