תחרות ארצית דאוני צוקים 26/05/2007

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3000 אורח צחי מני 1

1.0000 76.47 2294 ארסוף אושיק נסים 2

0.8000 72.47 2174 רמת גן ישראל אופק 3

0.6000 67.50 2025 חדרה חובב מוסרי 4

57.83 1735 רמת גן גור שפירא 5

40.53 1216 רמת גן אבי הימאן 6

37.07 1112 תל אביב מתיתיהו גוטלייזר 7

הטבלה נערכה ב - 07/06/2007