אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 18/08/2007

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 2954 אורח צחי מני 1

1.0000 98.85 2920 רמת גן ישראל אופק 2

0.7500 93.91 2774 ארסוף אושיק נסים 3

79.52 2349 הרצליה יונתן כהנקה 4

69.30 2047 ירושלים יאיר לנגה 5

65.00 1920 רמת גן גור שפירא 6

הטבלה נערכה ב - 10/10/2007