עידכונים
עדכון חוקת ה- FAI למתחרי ה- ד2

 

למידע נוסף

טיסני דו קרב F2D

בשנת הפעילות הקרובה (2002) יתווספו תחרויות במחלקה זו בנפרד משאר מחלקות נהוגי הכבלים מאחר ועליהן להערך על משטח דשא.

למידע נוסף

תחרויות מקומיות

בנוסף לתחרויות הארציות מומלץ לעודד קיום תחרויות אזוריות ומקומיות בכל מחלקות הטיסנים בארגון המועדונים או חברי ופעילי ק.ה.ל. אנו ממליצים לפרסם לוח תחרויות אזוריות ומקומיות ובו פרוט מועד התחרות, סוגי הטיסנים, מקום עריכתה וטלפון של איש קשר לברורים והרשמה.

ניתן יהיה להוסיף תחרויות ארצית / מקומית ללוח זה בהתראה של חודש לפחות.


טיסנאי השנה

מכיוון שנוהל בחירת טיסנאי השנה שאושר בדצמבר 2001 לא פורסם, טיסנאי השנה לשנת 2002 יקבע על פי הנוהל שפורסם ולא על פי הנוהל שאושר וטרם פורסם.


הרכבי נבחרת בטיסנים חופשיים לשנת 2003
למידע נוסף

הרכב נבחרת F3C לשנת 2003

אפרים קסטיאל, אביב לוי, רון לידר


הרכב נבחרת F3J לשנת 2003

בוגרים: אלדד מנהיים, גלעד ועקנין, רועי דור

ממלאי מקום: אורי דה סואן ואריק מאיר

נוער: עודד מנחם ובועז מוהר


בורר בתחרויות בטיסנים חופשיים

שמוליק חיים מוסמך להיות בורר בתחרויות בטיסנים חופשיים.


ניהול תחרויות קטנות ללא בורר

בתחרויות קטנות בהן אין בורר בשטח, מנהל התחרות רשאי/חייב לחייב מתחרה להטיס טיסה חוזרת בעקבות ערעור המוגש בשטח התחרות במידה ותיתכן פסיקת טיסה חוזרת. המערער בשטח יכתוב את נימוקיו (על מנת שלא יתחרט באם טיסתו החוזרת תהיה פחות מוצלחת מנסיון הטיסה). הדיון בערעור יתקיים על פי נוהל העירעורים.


שלילת הסמכתו של בורר ו/או מודד זמן

ניתן לשלול את הסמכתו של מודד זמן או בורר בעקבות תלונות על תיפקודו. תלונות אלו יבדקו על ידי ועדת משמעת, של אדם אחד או יותר, שתמונה ע"י ועדת ספורט או רכז הערעורים בדומה לטיפול בשאר הערעורים והתלונות. ניתן יהיה להסמיך מחדש לאחר תקופה מסויימת, הכשרה ובחינה מחדש.


עמוד 1 מתוך 2
1 | 2 |
Copyright © 2003 Israeli AeroClub Organization. All Rights Reserved. בניית אתרים Media 4U