ועדת הביקורת

ועדת ביקורת

ועדת הביקורת פועלת מכוחו של פרק ט' לתקנון העמותה. בועדה חברים שלושה חברים הנבחרים אחת לשנה באסיפה הכללית של העמותה.

הועדה מתכנסת בהתאם לצורך, תפקידה של הועדה, בין השאר, יחד עם הגוף המבקר (רואה החשבון של העמותה) לבדוק את ענייניה הכספיים, המשקיים, המנהליים והאתיים של העמותה.

אנו מבקשים כי פניות לוועד יועברו בצורה מסודרת בכתב (רצוי בדוא"ל) למשרדי העמותה.

חברי ועדת הביקורת של העמותה לשנת 2011-2012 
 
שניר אייזן 
 
 
 
אבנר סטודניק
 
 
 
יורי זילברשטיין
Copyright © 2003 Israeli AeroClub Organization. All Rights Reserved. בניית אתרים Media 4U